Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur.

Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku konusunu; özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının nasıl karşılanacağından almaktadır.

İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler.

Spor hukuku mevzuatının temel amacı, birbirinden farklı ve karmaşık yapıdaki oyunları her katılımcı ve oyuncu açısından eşit, adil ve kurallı bir yapıya kavuşturmaktır.

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biridir.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda, uzman avukat kadrosuyla, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Danışma Hattımız: +90 (224) 250 27 77

Hukuki tavsiye, soyut hukuk ilkelerinin müvekkilin davasının somut gerçeklerine uygulanmasıdır. Müşteriye bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak için birçok ülkede, yalnızca lisanslı avukat yasal tavsiye sağlayabilir.