Anıl Okan Şen

Avukat

Bir avukat olarak çalışmak, belirli sorunları çözmek için soyut hukuk teorilerinin ve bilgisinin pratik uygulamasını içerir.

Contact Info

Get in Touch

Working as a lawyer involves practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific individualized problems.

İletişim

senavukatlik.com+90224 250 27 77
İhsaniye Mh. Leylak Sk. No:5 Plaza 224 K:13 D:58 Nilüfer/BURSA

Practice Areas

Get Qualified Help

İş & Ticari
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biridir.

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmekteyiz.

Ceza Hukuku
İdare Hukuku

İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler.

İş & Ticari
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır.